www
koralbog
dk

Rettelser

Det er menneskeligt at fejle.
Men skal det gå rigtig galt, er det sikrest at bruge computer.
 
[ koralbogen ]
[ melodisamlingen ]
[ nye melodier ]
[ dyb udgave ]
[ melodivalg ]
rettelser
[ download ]
[ anmeldelser & links ]
[ forside ]

til
Koralbog til Den Danske Salmebog 2003 (KDS)
Melodisamling til Den Danske Salmebog 2003 (MDS)
- og de andre udgivelser.
Bemærk: I Koralbog til Den Danske Salmebog 2003 (KDS) 2. oplag samt i Melodisamling til Den Danske Salmebog 2003 (MDS) er nedenstående rettet!


KDS 10.
t.8 (sidste takt), systemtekst: "6-8" rettes til "2-6".
®
KDS 28.
t.4 Tenor: Bjælke mellem 2. og 3. node skal slettes og 1. og 2. node skal 'bjælkes'.
®
KDS / MDS 30.
t.12, tekst: "/" mangler efter "hernede".
® t.15 (næstsidste takt), tekst: "/" mangler efter "stede".
KDS 45.
® t.5, systemtekst: "3-8" rettes til "3,5-8".
®
KDS / MDS 56.
® 1. voltetegn: "1-6" rettes til "1-5".
2. voltetegn: "7" rettes til "6"
2. volte, tekst: ordet "sket" mangler.
®
KDS / MDS 62.
t.12, tekst: komma (,) efter 'blad' slettes.
®
KDS / MDS 65.
Systemtekst: "© Engstrøm & Sødring" mangler.
KDS / MDS 71.
Titel: "han" rettes til "selv".
®
KDS / MDS 85.
t.5, tekst: Komma (,) efter "du" mangler.
KDS / MDS 122.
2. voltetegn: Der skal ikke være afslutningskrog på voltetegnet.
KDS / MDS 172.
t.7, tekst: "/" mangler efter "ved".
KDS / MDS 191.
t.2-3, tekst: (vol-) "der", "synd" "el-" (ler). Stavelser i citationstegn skal rykkes en node til højre.
®
KDS / MDS 199.
t.7, tekst: "/" mangler efter "sjæle".
t.9, tekst: "/" mangler efter "mæle".
KDS / MDS 200.
t.14, tekst: "/" mangler efter "sjæle".
t.18, tekst: "/" mangler efter "mæle".
KDS / MDS 220.
Komponist: mangler fornavnet "Joseph".
®
! KDS 242.
t.5, alt: 3. node "c" rettes til "h".
KDS / MDS 250.
Komponist: Laub skal have stort begyndelsbogstav.
®
KDS 282
t.12, sopran: Fraseringsbue mellem 1. og 2. node mangler.
®
! KDS 293.
t.16, alt: 2. node "d" rettes til "e".
®
! KDS 310. (diskantsats)
t.14, sopran i orgel: 1. node "h" rettes til "g".
®
KDS / MDS 318.
t.9, sopran: 3. og 4. node skal have faner ikke bjælke.
®
KDS / MDS 319.
t.11, tekst: "/" mangler efter "læske".
®
! KDS 328.
t.4, tenor: 2. node "g" rettes til "e".
®
KDS / MDS 330.
sidste takt: Fermater flyttes til sidste node.
®
KDS 348.
t.12, systemtekst: "3-6" rettes til "2-6".
! KDS 360.
t.9, tenor: 3. node "as" rettes til "g".
t.9, bas: 3. node "f" rettes til "es".
®
KDS / MDS 407.
Systemtekst: "© Engstrøm & Sødring" mangler.
KDS / MDS 413.
t.8, sopran: Mellem 1. og 2. node mangler fraseringsbue.
®
KDS 423. O, Gud ske lov til evig tid
t.1, systemtekst: "2,9" rettes til "2,10".
t.3, systemtekst: "2,5" rettes til "2-4,6".
t.5, systemtekst: "2,5,6,9" rettes til "2,4,5,7,10".
t.7, systemtekst: "2,4,8" rettes til "2,4,9".
®
KDS 423. Apostlene sad i Jerusalem
t.1, systemtekst: "5,7" rettes til "5,8".
®
KDS / MDS 433.
t.3, sopran: Mellem 1. og 2. node mangler fraseringsbue.
®
! KDS 444.
t.3, tenor: 4. tone "g" rettes til "a".
KDS / MDS 468.
t.8, sopran: Mellem 1. og 2. node mangler fraseringsbue.
®
KDS / MDS 473.
t.9, tekst: "forsvunden" rettes til "forsvundet".
®
KDS / MDS 509.
t.2, tekst: "kos-ter" skal deles "ko-ster".
®
KDS 517.
Titel: "vinger" rettes til "vingers".
®
KDS / MDS 521.
t.3, tekst: "him-mel blå" rettes til "him-mel-blå".
®
KDS / MDS 557.
Titel: "aftenen" rettes til "aftnen".

Til øverst på siden


Fejl eller ¿


KDS 9.
t.9, tekst: Tekstfordeling i 2. vers af teksten "alle ting har". "-le ting har" skal måske rykkes en node til venstre?
Ikke besvaret af Salmebogskommisionens underudvalg 7.
KDS 272
t.6, alt: 2. node "g" skulle måske være et "e" - arrangør siger nej.
KDS 311.
t.7, alt: 2. node har som i manuskriptet et ukorrekt løst fortegn. Forlaget ønskede det fjernet eller sat som sikkerhedsfortegn. Salmebogskommisionens underudvalg 7 ønskede det bibeholdt.
KDS 557.
Diverse ændringer i forhold til tidligere udgivelser er ønsket af Salmebogskommisionens underudvalg 7.
KDS 562.
t.12, tenor: Bjælker som i bas samme sted var ikke ønsket af Salmebogskommisionens underudvalg 7.
Nadverindledning B
Liturg/præst, 2. linie: Er påpeget som værende forkert. Skal muligvis have teksten: "Velsignet være han, som kommer i Herrens navn" og anden melodi. Salmebogskommisionens underudvalg 7 har ikke svaret på dette. Der er overensstemmelse mellem manuskript og udgivelserne.

Melodivalg til Den Danske SalmebogDer er der en fejl i programmet.
Under salmen "Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige” er melodivalget rigtigt - men der kommer ikke de rigtige melodier frem. Det løses ved, at man går ind under ”Lover den Herre, den mægtige konge med ære” og vælger melodierne til ”Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige” derfra.

Til øverst på siden


Nævnte fejl er enten trykfejl eller "fejl" eller utydeligheder i manuskriptet, som er afklaret.
Nodefejl er markeret med !
Hvor fejlene er rettet i senere udgivelser er dette markeret med ®.
Under download kan hentes sider til udskrift, hvor større fejl er udbedret.
© www.thor-callesen.com - @ Kommentarer til denne side kan sendes til webmaster - Forlaget Partitur