www
koralbog
dk

Anmeldelser & links

Ja, jeg er begejstret og det har jeg brug for meddele jer, da der jo har været lidt uro omkring udgivelsen.
Henrik Klausen
[ koralbogen ]
[ melodisamlingen ]
[ nye melodier ]
[ dyb udgave ]
[ melodivalg ]
[ rettelser ]
[ download ]
anmeldelser & links
[ forside ]
Koralbog til Den Danske Salmebog 2003 fik en ublid begyndelse med en heftig kritik inden den udkom.
Før koralbogen blev udgivet frarådede flere foreninger, ifølge Kristeligt Dagblad, at købe udgivelsen.
Endvidere påstod Kristeligt Dagblad, at Kirkeministeriet havde kørt dobbeltspil! Dette korrigerede dagbladet dog selv efter adskillige opfordringer i en lille rettelse 15.11.2003. Se rettelsen nederst på siden.
Den heftige kritik forstummede lige så pludseligt som den opstod, da bogen endelig udkom.
Pressen og anmelderne delte sig vanen tro i to lejre - og det er samme bog, der beskrives i disse udklip:
- +

Koralbogen der snublede i starten
Mikael Garnæs Kr. Dagblad.

Netop prisen var vel den egentlige grund til, at Kr. Dagblad fattede interesse for koralbogen. Og den forbeholdne, men dog retfærdige, anmeldelse på udgivelsesdagen under overskriften "Koralbogen der snublede" må ses i lyset af den varslede skandale, som altså udeblev.
Jens Ramsing

Jeg synes det er synd, at Garnæs' anmeldelse i Kristeligt Dagblad fik den overskrift, "at den snublede i starten", … Der kan altid være små ting, man kunne ønske sig anderledes, uanset hvem der har stået for koralbogen, men det er bittesmå detaljer. Derfor kan jeg kun sige, at for mig at se, er den nye koralbog blevet flot, prægtig og fornem.
Eilif Zachariassen, Kr. Dagblad.

Skandale? Næh!
Helge Gramstrup, Organisten

Alt oser lang væk af sublim kvalitet når jeg sidder med bogen i hænderne eller spiller efter den. Den har været værd at vente på og prisen er lille når jeg mærker og ser kvaliteten, samt at holdbarheden er mellem 30-50 år, sandsynligvis.
Henrik Klausen, Aalborg

… og kan konstatere, at nodestativet slet ikke er formet til bogen. Siderne "falder ned" og gør det nærmest umuligt at læse noderne.
Niels Wakabayashi Kalundborg Folkeblad

Den nye koralbog er stor, tung og upraktisk i sit format, amatørmæssig i sit layout…Melodierne stumper, så det ser ud som om tilrettelæggeren har været computerens slave og ikke dens herre.
Mikael Garnæs Kr. Dagblad.

Melodidelen er stor, tung og tyk, men bestod alligevel straks den praktiske prøve på nodestolen. Den stod rimeligt sikkert og lod sig beredvilligt knække i ryggen så opslag både i starten, i midten og hen mod slutningen ikke skulle lægge beslag på en hånd under spillet.
Helge Gramstrup, Organisten

Selve nodesatsen står smukt og let læseligt,…Der kan udmærket spilles efter denne bog.
Mikael Garnæs Kr. Dagblad.

Nu kan jeg ikke vide om hr. Garnæs er vant til at omgås et nodeskrivningsprogram. I hvert fald synes han ikke at have tænkt på, at enten skulle man lade noderne bunke for tæt sammen på færre linjer, eller også skulle man sætte noderne på flere, hvor der så bliver så langt mellem noderne, at de råber til hinanden, og det er bestemt ikke læsevenligt.Jan Thor Callesen har truffet et rigtigt valg ved at lade akkoladerne "stumpe".
Eilif Zachariassen, Kr.D.

Det er en utrolig smuk bog - både hvad angår indbinding, papirkvalitet, typografi, opsætning og tryk.
Henning Nielsen, Fyens Stiftstidende.


Rettelse i Kristeligt Dagblad 15.11.2003:

"I en artikel om koralbogen med melodier til den nye salmebog skrev Kristeligt Dagblad lørdag 8. november, at Kirkeministeriet i februar 2003 opfordrede Kroghs Forlag til at gå i gang med at sætte de hundredvis af nodesider i koralbogen. Dette var ikke korrekt. Det var forlaget, selv, der aftalte med nodesætter Jan Thor Callesen, at nodesætningen skulle sættes i gang. Dette var alene en aftale mellem Callesen og forlaget, og som begge parter indgik for egen regning og risiko med henblik på i givet fald, at kunne udgive koralbogen desto tidligere. Kirkeministeriet var ikke involveret i denne aftale, og ministeriet opfordrede ej heller på noget tidspunkt til noget sådant. Kristeligt Dagblad beklager fejlen."

Til øverst på siden


Anmeldelse Organistbladet

Jens Ramsings anmeldelse

Kirkeministeriets betænkning:

© www.thor-callesen.com - @ Kommentarer til denne side kan sendes til webmaster - Forlaget Partitur